Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Fysiotherapie is een specialisme dat zich richt op het behandelen van klachten aan het steun -en bewegingsapparaat. Door verschillende therapievormen aan te bieden wordt gestreefd naar pijnreductie en het vergroten van bewegingsvrijheid. Daarbij ontvangt u oefentherapie zodat u handvaten heeft om zelf ook een positieve bijdrage te leveren aan uw herstel. Tijdens de eerste ontmoeting staat er een anamnesegesprek, lichamelijk onderzoek en een korte behandeling gepland. De behandeling in de eerste afspraak is bedoeld om de behandelvorm, intensiteit en frequentie in te schatten voor het behandelplan

Wat kunt u verwachten bij uw eerste afspraak?

Amnesegesprek

De eerste afspraak duurt ongeveer 50 minuten.  Het anamnesegesprek is een interactieve gesprek waarin de fysiotherapeut open vragen stelt om het gezondheidsprobleem in kaart te brengen. Daarnaast worden uw wensen en behoeftes besproken en meegenomen in het behandelplan. Het is ook mogelijk om voorafgaand aan uw eerste afspraak een online intakeformulier in te vullen. Indien u gebruik wilt maken van het online intakeformulier kunt u dit tijdens het maken van uw eerste afspraak aangeven.

lichamelijk onderzoek fysiotherapie

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijke onderzoek is een vast onderdeel van het eerste bezoek. Tijdens het lichamelijke onderzoek wordt er ingezoomd op de oorzaak van de klacht. Er wordt onder andere gekeken naar pijnlocaties, pijnpunten en mobiliteit. Tijdens het gehele onderzoek wordt er rekening gehouden met mogelijke versterking van pijnprikkels in het centrale zenuwstelsel.

vrouw behandeling

Behandeling

De behandeling kenmerkt zich door de veelzijdigheid van de verschillende behandeltechnieken en richt zich op het oplossen van de oorzaak van het onderliggende probleem. Het behandelplan op maat is flexibel, dit wil zeggen dat uw behandelplan iedere keer opnieuw wordt afgestemd op uw huidige situatie. De behandeling zal plaatsvinden in een 1 op 1 contact en duurt ongeveer 25 minuten.