Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Healthcare Fysiotherapie een praktijkreglement opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak gaat u hiermee akkoord. U wordt verzocht om u aan dit praktijkreglement te houden.

Algemene praktijkregels 

 • De openingstijden staan vermeld onder contact.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@healthcarefysiotherapie.nl . Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.
 • Indien uw gegevens wijzigen, dan verzoeken wij u om dit door te geven via uw fysiotherapeut.
 • Healthcare Fysiotherapie heeft met de meeste zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een particuliere nota van Healthcare Fysiotherapie. Healthcare Fysiotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Als uw e-mailadres en telefoonnummer bij ons bekend zijn, ontvangt u de nota digitaal. Indien u de nota liever niet digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
 • Healthcare Fysiotherapie hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar vergoed. In dit geval wordt het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.
 • Het kan voorkomen dat de fysiotherapeut u de mogelijkheid biedt om tijdens de eerste afspraak meteen te beginnen met de eerste behandeling. Er wordt dan een intake en behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Het is mogelijk om in overleg met uw fysiotherapeut een telefonisch consult in te plannen, een zogenaamde zitting op afstand. Dit is mogelijk als u het op korte termijn niet redt om naar de praktijk te komen, op vakantie of bijvoorbeeld op zakenreis bent.  Deze zitting op afstand wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
 • Healthcare fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Healthcare Fysiotherapie streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u, na uw goedkeuring, via een e-mail ontvangt. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij de receptie of aan uw fysiotherapeut.

Eerste afspraak 

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsklacht bestaat de eerste afspraak doorgaans uit een intake en direct een behandeling. Hiervoor worden daarom twee zittingen in rekening gebracht. U ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek, ook bij volgende afspraken.

Wilt u meer informatie over uw eerste afspraak, klik dan hier.

Vragenlijsten 

 • Het kan zo zijn dat de fysiotherapeut gebruik maakt van een zogenaamde online intake. Deze bestaat uit een vragenlijst die u via de mail zal ontvangen. Op deze wijze kan de fysiotherapeut zich goed voorbereiden op uw komst. Graag willen wij u vragen om minimaal 24 uur voor de eerste afspraak dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 • Daarnaast kan het zo zijn dat de fysiotherapeut u heeft gevraagd om een aantal vragenlijsten betreft uw lichamelijke klacht digitaal in te vullen. Graag willen wij u vragen om de vragenlijsten dan binnen 72 uur in te vullen.

Laatste afspraak 

De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Hierbij wordt de behandeling met u geëvalueerd, het dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en/of verwijzer verstuurd. Het is niet wenselijk om de laatste afspraak af te bellen. Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan kan er ook een telefonisch consult plaatsvinden. Hiervoor wordt een behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Hygiëne 

 • Bij hands-on behandelingen is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.

Privacy 

Healthcare Fysiotherapie werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Op de locatie waar u behandeld wordt, is het goed te weten dat:

 • De locatie altijd beschikt over een afgesloten behandelruimte.
 • Rapportages voor advocaten, verzekeringsartsen en letselschadebureaus dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

Klachtenreglement 

U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Healthcare Fysiotherapie zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • De Geschillencommissie Zorg en Klachtenloket Zorg
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Healthcare Fysiotherapie stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u aanvragen via uw fysiotherapeut. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via info@healthcarefysiotherapie.nl . Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.